Thursday, October 27, 2011

Fy nghathod, yr ail ran

Dyma Elmeri. Mae fe'n saith oed ac mae fe'r ifanca o fy nghathod. Doedd e ddim ond wyth wythnos oed, pan oedd e'n dod i fi. Wnaeth merch fach ddod o hyd iddo fe y tu allan ar ei ben ei hun. Oedd e bron wedi marw. Oedd ei gynffon e'n torri ac oedd e'n llwgu. Ond oedd e'n ymladdwr bach ac yn tyfu i fod yn gath hardd iawn.

Mae fe'n hoffi sefyllian ar y balcon beth bynnag y tywydd. Mae fe'n mwynhau pan mae'r gathod arall yn ei olchi fe, ac maen nhw'n hapus ei wneud e'n wastad.