Friday, January 28, 2011

Dw i'n hoffi darllen

Dw i'n darllen llawer o ffuglen wyddonol, yn bennaf ffuglen fan: storïau'n ysgrifennu gan ffans (o raglen teledu, er enghraifft). Mae fy hoff yn ffuglen fan Torchwood, storïau am Jack ac Ianto (dyw e ddim wedi marw ac sa i'n mynd i edrych ar Gwenwood).

Mae llawer o bobl yn ysgrifennu storïau rhagorol fy mod i'n mwynhau darllen. Felly, does dim amser gyda fi i ddarllen llyfrau. Sa i byth wedi ysgrifennu ffuglen fan, ysgrifennwr dydw i ddim. Mae'n ddigon anodd yn sgwennu at y blog 'ma. Wrth gwrs, dw i'n trio sgwennu er mwyn ymarfer Cymraeg.

Monday, January 17, 2011

Am redeg

Oedd ymarfer iaido eto yn iawn. Do'n i ddim wedi anghofio dim byd.

Wnes i fynd i redeg ddoe eto, yn y neuadd chwaraeon, ond nawr mae fy lloi fi'n brifo. Dw i'n ymarfer rhedeg heb esgidiau rhedeg ac mae'n wahanol na rhedeg gyda nhw. Dw i wedi gweld y golau ac yn moyn rhedeg yn unig droednoeth. Wrth gwrs, sai'n gallu ei wneud e yn ystod y gaeaf. Mae'n rhy oer ac yn gormod o eira. Yn lwcus, mae'n posibl i redeg yn y neuadd (dw i'n casáu rhedeg ar melin draed).

Thursday, January 13, 2011

Mae'n bwrw eira, eto...

Mae wedi bod yn gynnes am ychydig ddyddiau, ond mae'n oer eto ac yn bwrw eira. So'r oer yn broblem, ond mae'n galed i redeg yn yn eira. Felly, wnes i fynd i redeg mewn neuadd chwaraeon ddydd Mawrth. Oedd y neuadd yn lle neis, ond mae'n diflas i redeg trac byr (dim ond 200 medr). O'n i'n gwrando ar gerddoriaeth ac yn rhedeg tua 5km.

Heddiw, dw i'n mynd i redeg y tu allan ac yfory mae rhaid i fi ddechrau ymarfer iaido eto. Sa i wedi ei ymarfer e ers mis Mehefin... Wnes i ddechrau ymarfer iaido 1997, felly dw i wedi ymarfer iaido am un deg pedair blynedd.

Friday, January 7, 2011

Gobeithio, mae hyn yn helpu..

Dw i wedi dysgu Cymraeg am ddwy flynedd. (Wnes i ysgrifennu pam dw i'n dysgu Cymraeg mewn yma.) Dw i'n trio ymarfer bob dydd ac yn gwrando ar Radio Cymru pan dw i'n yn y gwaith. Dw i wedi darrlen llyfr ar gyfer ddysgwyr, E-Ffrindiau gan Lois Arnold. Mae'n llyfr yn dda iawn. Ar hyn o bryd dw i'n darllen Pwy sy'n cofio Siôn gan Mari Evans. Mae'n fwy anodd na E-Frindiau.

Wnes i greu y blog 'ma i drio sgwennu rhywbeth weithiau, gobeithio yn amal.