Tuesday, July 12, 2011

yn rhedeg ac y glaw

Mae'n bwrw glaw! Llawer! Ond wnes i ddim moyn mynd i redeg yn y bore. Oedd y glaw ddim yn broblem ond oeddwn i'n clywed taranu. Ac dyw hi ddim yn hwyl i redeg ar dir agored, os mae'n dechrau melltennu. Felly bydda i'n gorfod mynd i redeg ar ôl gwaith... mae'n haws i redeg yn y bore. Dw i bron yn hoffi rhedeg yn y bore.

Mae rhedeg yn peth digrif. Dw i bron yn ei hoffi hi ac bron yn ei gasáu hi. Weithiau, mae'n anodd iawn i agor y drws ac yn mynd mas. Weithiau, dw i'n casáu pan rhaid i fi redeg hir. Ond bob amser, ar ôl i fi gwpla rhedeg, dw i'n teimlo'n dda, well na da: gwych dw i'n teimlo.

No comments:

Post a Comment